Sức chứa sân vận động mỹ đình

Sân vận động Mỹ Đình niềm tự hào của người dân Việt Nam

Đăng lúc 04:54 22/12/2021 Tin tức

Sân vận động Mỹ Đình chính là nơi đã chứng kiến không biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn của người dân Việt Nam cũng như các khu khách quốc tế. Mặc dù sân vận...