Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất

BẢNG A ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Netherlands
3 2 1 0 4 5-1 7
TH T
2 Senegal
3 2 0 1 1 5-4 6
T TTH
3 Ecuador
3 1 1 1 1 4-3 4
THH T
4 Qatar
3 0 0 3 -6 1-7 0
THTHTH
BẢNG B ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 England
3 2 1 0 7 9-2 7
TH T
2 USA
3 1 2 0 1 2-1 5
THH
3 Iran
3 1 0 2 -3 4-7 3
TH TTH
4 Wales
3 0 1 2 -5 1-6 1
THTHH
BẢNG C ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Argentina
3 2 0 1 3 5-2 6
T TTH
2 Poland
3 1 1 1 0 2-2 4
TH TH
3 Mexico
3 1 1 1 -1 2-3 4
TTHH
4 Saudi Arabia
3 1 0 2 -2 3-5 3
THTH T
BẢNG D ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 France
3 2 0 1 3 6-3 6
TH T T
2 Australia
3 2 0 1 -1 3-4 6
T TTH
3 Tunisia
3 1 1 1 0 1-1 4
TTHH
4 Denmark
3 0 1 2 -2 1-3 1
THTHH
BẢNG E ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Japan
3 2 0 1 1 4-3 6
TTH T
2 Spain
3 1 1 1 6 9-3 4
THH T
3 Germany
3 1 1 1 1 6-5 4
THTH
4 Costa Rica
3 1 0 2 -8 3-11 3
TH TTH
BẢNG F ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Morocco
3 2 1 0 3 4-1 7
T TH
2 Croatia
3 1 2 0 3 4-1 5
H TH
3 Belgium
3 1 1 1 -1 1-2 4
HTH T
4 Canada
3 0 0 3 -5 2-7 0
THTHTH
BẢNG G ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Brazil
3 2 0 1 2 3-1 6
TH T T
2 Switzerland
3 2 0 1 1 4-3 6
TTH T
3 Cameroon
3 1 1 1 0 4-4 4
THTH
4 Serbia
3 0 1 2 -3 5-8 1
THHTH
BẢNG H ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Portugal
3 2 0 1 2 6-4 6
TH T T
2 South Korea
3 1 1 1 0 4-4 4
TTHH
3 Uruguay
3 1 1 1 0 2-2 4
TTHH
4 Ghana
3 1 0 2 -2 5-7 3
TH TTH
Tắt QC [X]